De Kabbelaarsbank ligt halverwege de Brouwersdam, tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Deze zandplaat, was van oudsher een ondiepte in het Brouwershavense Gat, die bij eb droogviel. Bij de aanleg van de Brouwersdam in 1971, werd een deel van de Kabbelaarsbank opgehoogd en gebruikt als werkeiland. Na de afsluiting van de Grevelingen van de Noordzee, waardoor er geen eb en vloed meer was, kwam ook het lager gelegen gedeelte van de zandplaat voor goed boven water. Om het zand vast te houden werden stuifschermen geplaatst, zodat duintjes ontstonden. Het inzaaien van gras voorkwam verdere verstuiving. Vervolgens werd in 1974 een bos aangeplant. Zo ontstond in de loop der jaren een gevarieerd natuurgebied. Aan het eind van de jaren tachtig zijn door het natuurgebied twee wandelroutes aangelegd, met een lengte van 2,5 km. (blauwe paaltjes) en 1,5 km. (gele paaltjes). Deze routes gaan door het bos, via de duinen, over bloemweides en langs kreken. Her en der zijn interessante doorkijkjes naar de Grevelingen. Bovendien komt u op beide wandelingen een vogelkijkscherm tegen zodat ook het vogelleven op het water te zien is. De oppervlakte is ± 100 hectare. Omdat de Kabbelaarsbank in de westelijke recreatiezone van de Grevelingen ligt, voorziet het bestemmingsplan naast het natuurgebied, ook in recreatiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld bungalowdorp Port Zélande.


Kreken, bos en struikgewas. De kreken op de Kabbelaarsbank zijn gegraven om het landschap een gevarieerd karakter te geven. Eén van de kreken staat in verbinding met het zoute water van de Grevelingen. De oeverbegroeiing bestaat daar uit zoutminnende planten zoals Zeekraal, Schorrekruid en Zeeaster. De andere kreken bevatten zoetwater. Langs deze kreek staan planten als Watermunt, Heelblaadje en Wilgeroosje.

 

| Huren

| Locaties

| Home

| Algemeenlocaties_algemeen.htmlshapeimage_3_link_0
| Kabbelaarsbank
>>locaties_kabbelaarsbank2.htmllocaties_kabbelaarsbank3.htmlshapeimage_5_link_0